Przedgórze Sudeckie

csm_sudetenvorland_03_5f53af18fePrzedgórze sudeckie to jeden z naszych makroregionów, który znajduje się na północ od Sudetów właściwych. Jednak znajduje się w nim z bezpośrednią łącznością, ale występuje tam wyraźne oddzielenie od Sudetów poprzez specjalną linię tektoniczną, tak zwany uskok brzeżny sudecki. Teren ma charakter pofałdowanej równiny, na której najwyższym wzniesieniem będzie Ślęża mająca 718 metrów nad poziom morza. Przedgórze Sudeckie od północnego zachodu graniczy z Niziną Śląska Łużycką zaś od północnego wschodu z Niziną Śląską zaś południowo będzie graniczyć całkowicie z Sudetami. Obszar znajduje się na poziomie mniej więcej od 200 do 350 metrów nad poziomem morza, ale pojawiają się pewne pofałdowania, do których zalicza się właśnie Ślęża, która jest wzniesieniem twardzielcowym. To teren, który bez wątpienia jest bardzo ciekawy pod względem charakterystyki i ukształtowania, dlatego miłośnicy pięknej przyrody na pewno zrobią dobrze jeśli się z nim zapoznają. To takie miejsce, gdzie będzie można poczuć bliskość polskiej przyrody, która wygląda tam rzeczywiście wyjątkowo. A dodatkowo jest to świetne miejsce, gdzie będzie się można zatrzymać, jeśli jesteśmy w drodze do miasteczek w Sudetach. Okazuje się, że bliższe zainteresowanie tymi terenami sprawi, że zobaczymy tam rzeczywiście wiele atrakcji i powinna ta okolica wzbudzić u nas nieco większe zainteresowanie. Cały teren charakteryzuje się tym, że jest dość mocno zaludniony, co również związane będzie z funkcjonowaniem na tym terenie licznych ośrodków przemysłowych. Dodatkowo funkcjonują tam gleby lessowe, które są doskonałe dla rozwoju rolnictwa, a oprócz tego mamy tam również klimat, który temu rolnictwu także będzie sprzyjał.

Przedgórze Sudeckie od strony geologicznej1339992124

Jeśli chcemy powiedzieć o tych terenach nieco więcej będzie się trzeba bliżej nimi zainteresować czytając mckpiaski.pl  i to w miarę możliwość od każdej strony. Dlatego geologicznie teren ten należy do bloku przedsudeckiego, a więc tych wszystkich terenów, które będą bezpośrednio graniczyć z linią Sudetów. Teren ten w całości praktycznie zbudowany jest ze skład krystalicznych metamorficznych oraz magmowych. Są one niekiedy przecinane pojawieniem się bazaltów wulkanicznych, na których znajduje się wiele skał osadowych. Cały teren przedgórza sudeckiego do oligocenu stanowiło z Sudetami jedną całość i nie ulegało żadnym ruchom wypiętrzającym i dlatego był to region, który nadal pozostawał równinnym. Twardzielcowe wzniesienia zbudowane z gabra, amfibolitów, granitów, hornfelsów, gnejsów, łupków łyszczykowych, kwarcytów, marmurów, mylonitów, łupków kwarcowych i serpentynitów oraz bazaltów.

64792Rozwój regionu, ważne miasta

Region ten rozwija się całkiem dobrze od strony przemysłowej i można zobaczyć, że na stałe funkcjonuje tam pokaźna liczba zakładów, które zajmują się różnorakimi działaniami producenckimi. Na tym terenie nie znajdziemy poważnych zbiorników wodnych, przez co niektórzy uważają, że teren ten będzie od strony turystycznej nieco ograniczony. Jednocześnie znajdziemy tam jednak kilka zbiorników sztucznych regulujących poziomy wody takie jak: Jezioro Otmuchowskie, Mietkowskie oraz Zalew Paczkowski. Dodatkowo mamy kilka poważniejszych rzek: Nysa Kłodzka, Bystrzycka, Oława oraz Ślęza. Jeśli chodzi o ośrodki urbanistyczne wymienić tutaj można Świdnicę, Dzierżoniów oraz Bielawę. Nasza strona traktująca na temat Świdnicy to właśnie takie miejsce, które charakteryzuje się właśnie tematyką, która ma się odnosić ogólnie do tego terenu i dlatego właśnie podjęcie opisu tych terenów było również bardzo ważne.
Podział regionu
Jeśli chodzi o Przedgórze Sudeckie wymienić można tam następujące jego części:
• Wzgórza Strzegomskie
• Równina Świdnicka
• Masyw Ślęży
• Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
• Obniżenie Podsudeckie
• Obniżenie Otmuchowskie
• Przedgórze Paczkowskie
Teren jest więc dobrze podzielony i usankcjonowany, dzięki czemu można powiedzieć o nim nieco więcej, jeśli tylko ktoś chciałby się z nim zapoznać. Wydaje się, że to istotna kwestia, o której trzeba będzie pamiętać. Dzięki dobrej organizacji można liczyć na to, że Przedgórze Sudeckie jakoś się zmieni, rozwinie i dzięki temu turyści dostaną tam jeszcze więcej interesujących propozycji.

PRzedórze Sudeckie – co warto zobaczyć

Wybierając się na te tereny warto się oczywiście dowiedzieć co ciekawego będzie można tam zobaczyć, a jak się okazuje teren jest rzeczywiście ciekawy. Przy Ślęży mamy możliwość wybrać się na różnorakie szklaki wędrowne, które biegną przez rezerwat przyrody i docierają na szczyt. Na terenie miejscowości Stary Zamek znajdziemy jedną z najważniejszych budowli sakralnych na tych terenach a więc późnoromański kościół św. Stanisław. Do wyjątkowych miejsc zaliczyć można również Krzywą wieżę w Ząbkowicach Śląskich, zamek oraz park na terenie Kamieńca Ząbkowickiego Oczywiście należy zajrzeć także do Świdnicy by zobaczyć jeden z trzech Śląskich kościołów pokoju wpisany na listę UNESCO.