Województwo dolnośląskie

pobrany-plik-8Województwo dolnośląskie jest wyjątkowym województwem w naszym kraju. Każde z szesnastu województw może oczywiście dowodzić, że ono też jest wyjątkowe, ponieważ posiada różne określone czynniki, które decydują o jego wyjątkowości, ale z województwem dolnośląskim trudno jednak byłoby się im równać. Decyduje o tym fakt, że województwo dolnośląskie obejmuje tereny rdzennie śląskie, czyli wywodzące się z kultury wyraźnie różnej od polskiej, a do tego są tutaj ziemie, które niemal zawsze należały albo do państw czeskich (część Łużyc), albo do państw niemieckich (fragment Saksonii). Równocześnie mówimy o kolebce najbardziej znanej polskiej dynastii, Piastów, dla której Dolny Śląsk był nawet ważniejszy od Wielkopolski. Warto zwrócić uwagę także na ukształtowanie terenu, ponieważ chociaż region uchodzi za nizinny i tak faktycznie wygląda to w jego północnej części, południowe rejony województwa dolnośląskiego to obszary typowo górzyste, część Sudetów, w których pojawia się bardzo wiele miejscowości o charakterze uzdrowiskowym.

Naturalne pięknozalew-radkow_343703

Województwo dolnośląskie jest w dużej mierze zagospodarowane przez człowieka i nie można powiedzieć, że jest to duży, pusty obszar, którego większość została pozostawiona przyrodzie, by ta mogła spokojnie się rozwijać, jak to jest chociażby na Suwalszczyźnie. W tym rejonie ochrona środowiska musi być prowadzona w sposób intensywny, ale na pewno jest czego bronić. Stworzono tutaj dwa patki narodowe. Bardziej znany z nich jest Park Narodowy Gór Stołowych, w którym można obserwować efekty faktu, iż sto milionów lat temu w tym miejscu istniało morze stworzone przez lodowiec. W wyniku jego działania powstawały charakterystyczne skały, które po odsłonięciu przez wodę podlegają szybkiej erozji tworząc nietypowe formacje. Tutejsze piaskowce są powodem, dla którego całe góry uzyskały swoją nazwę. Duża ilość płaskowyżów i niewielkie wzniesienia spowodowały, że jest to teren bardzo przychylny działalności ludzkiej, co przełożyło się na stworzenie tutaj szeregu uzdrowisk, z których najbardziej znane są Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój oraz Kudowa-Zdrój.
Drugi park narodowy obejmuje Karkonosze, część Sudetów. Karkonoski Park Narodowy także nie mógłby powstać bez lodowca i ukształtowanie terenu jak najbardziej oddaje ten fakt, chociaż w zdecydowanie mniejszej mierze akcentowane jest tutaj lodowcowe pochodzenie terenu, a bardziej zwraca się uwagę na florę i faunę, jaka się tutaj rozwinęła. Pod ścisłą ochroną są torfowiska wysokie, zarośla kosówki, gołoborza oraz kotły polodowcowe, w których można znaleźć masę unikalnych traw i ziół, rzadko spotykanych poza kotłami. UNESCO określa Karkonoski Park Narodowy mianem rezerwatu biosfery, co podkreśla znaczenie unikalnej flory i fauny terenu. Roślin i zwierząt endemicznych jest tutaj co prawda niewiele, ale już rzadkich gatunków znajdziemy na terenie rezerwatu całą masę. Warto dodać, ze rezerwat złożony jest z dwóch przylegających do siebie części, polskiej i czeskiej, które razem tworzą wspólny obszar ochrony biosfery. Ochrona oczywiście nie oznacza, że park możemy pooglądać jedynie przez lunety. Na jego terenie znajdują się schroniska, a także wyznaczono masę tras pieszych i rowerowych, po których można się poruszać do woli delektując się widokami oraz czystym, zdrowym powietrzem.

Stitched Panorama

Wrocław

Najbardziej znanym i zdecydowanie największym ośrodkiem miejskim województwa dolnośląskiego jest Wrocław. Miasto to liczy sobie blisko 650.000 mieszkańców, co czyni z niego jeden z największych ośrodków miejskich w całym naszym kraju. Jest to po części także miasto tajemnic, ponieważ nie wiadomo do końca ani skąd wzięła się jego nazwa, ani kiedy zostało założone. Problemem jak zwykle jest zniszczenie przez katolickich najeźdźców wszystkich zapisów, które nie zostały stworzone po łacinie, a te po łacinie datowane są dopiero na tysięczny rok naszej ery, kiedy mieliśmy pewność, że istniał już porządny Wrocław. Wiemy też na pewno, że w Ostrowie Tumskim, najstarszej dzielnicy Wrocławia, osada istniała już kilka wieków prędzej, ponieważ w momencie formalnej lokacji miasta był to już obszar bardzo dobrze rozwinięty. Co więcej, pierwsze wzmianki o osadnictwie tutaj mamy w oficjalnych dokumentach rzymskich z drugiego wieku naszej ery. O znaczeniu miasta w tamtych czasach niech świadczy fakt, że Gal anonim uznał je za jedną z trzech głównych siedzib królestwa obok Krakowa i Sandomierza.
Warto podkreślać, że Wrocław wraz z przyległymi terenami przez wiele wieków był częścią państw czeskich lub niemieckich, co bardzo mocno odbiło się na jego dzisiejszym kształcie. Było to miasto bogactwem wyraźnie przekraczającym typową polską średnią, a do tego za jeden z ważniejszych swoich ośrodków uważała je chociażby III Rzesza Niemiecka. Ma to bezpośrednie przełożenie także na zabytki, chociażby na zabytki architektury sakralnej powiązanej z protestantyzmem oraz monumentalną Halę Stulecia. Każdy turysta powinien tutaj także koniecznie zobaczyć Ostrów Tumski, czyli najstarszą osadę Wrocławia, w której teraz dominują zabytki sakralne, jak również Stare Miasto w lewobrzeżnym Wrocławiu, gdzie zlokalizowane są piękne uliczki pełne zabytkowej architektury.

Wałbrzych

W kwestii województwa dolnośląskiego warto wspomnieć także o Wałbrzychu, drugim co do wielkości ośrodku miejskim tego regionu, który niestety w ostatnim czasie przywoływany jest przez media głównie w różnych negatywnych kontekstach. Fakt faktem, że miasto jest w sporej mierze zaniedbane, ale jego najpiękniejsze części dalej są w stanie zapierać dech w piersiach. Zwłaszcza zamek Książ, który nie jest monumentalny, ale za to jest niesamowicie piękny, zwłaszcza w swoim wnętrzu. Wielkie wrażenie na turystach zawsze robi historyczne centrum miasta z rynkiem, budynkiem sądu oraz całym układem architektonicznym centrum, który pierwotnie kształtował się w XII wieku i chociaż Wałbrzych był wielokrotnie przebudowywany, cały czas go widać.